Vývoj systémů na klíč

Neomezují nás šablony nebo upravené kopie stávajích systémů. V rámci požadavků našich zákazníků kombinujeme několik typů informačních technologií, abychom dosáhli očekávaného výsledku. Naší prací je stálé objevování nových možností, které usnadňují život a firemní procesy.

Jak vzniká informační systém na míru?

  • Projektový záměr - sestavení základního popisu požadavků a cílů
  • Globální analýza
  • Úvodní studie - konceptuální popis řešení oblasti, hrubý návrh systému
  • Projekt, detailní návrh - detailní popis a návrh všech dimenzí budoucího informačního systému
  • Implementace - programování, integrace, převod dat...
  • Pilotní provoz
  • Školení a adaptace uživatelů
  • Nasazení do ostrého provozu
  • Provoz, údržba, rozvoj

Zajímá Vás jak bychom zvládli novou aplikaci pro Vás?

Kontaktujte nás: