Naší prací je měnit v realitu vize o moderní komunikaci zítřka již dnes.

Společnost DEEP VISION s.r.o. je dynamickou společností, která si uvědomuje váhu rozvoje mobilních telefonů v dnešní době. Naší hlavní činností je realizace IT projektů, které mají zjednodušit a zpříjemnit komunikaci mezi našimi partnery a jejich zákazníky. Tyto projekty dodáváme dle požadavků na klíč, společně s kompletní marketingovou podporou.

Díky širokým možnostem, které mobilní telefony v současné době nabízejí a stále budou nabízet, chceme otevřeně konkurovat neaktuálním tištěným programům, letákům nebo průvodcům, které zbytečně zatěžují životní prostředí a jejichž tisk je také finančně nákladný.

Náš tým je složený z odborníků z odvětví systémového inženýrství, marketingu a tvůrců IT projektů. Externě spolupracujeme s proaktivně myslícími studenty vysokých škol, kteří se nebojí inovací a přímého pohledu do budoucna.