Projekt The Country
for the Future

Zadavatel

Česká republika –
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Název projektu

Vývoj služby vzdálené správy datových sítí pro malé a střední ISP

Evidenční číslo smlouvy

FX03030095

Název projektu

9/2021 – 12/2022

„Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR“