Realizované projekty

Projekt Sport Ticket 2

Společnost DEEP VISION s.r.o. realizuje projekt č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009367, který je podpořen z OP PIK

Projekt podnikové vzdělávání zaměstnanců

Společnost DEEP VISION s.r.o. realizuje projekt č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005059, který je podpořen z Evropského sociálního fondu.

Projekt wifi číšník

Společnost DEEP VISION s.r.o. realizuje projekt č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002478, který je podpořen z OP PIK

Projekt podnikové vzdělávání zaměstnanců